Tjänster
Variabeltryck
Originalframställning  
Adressering  
Kuvertering  
Efterbehandling  
Lagerhållning  
Paketering & Logistik  
Scanning  
CD & DVD Bränning  
Variabeltryck Skriv ut
Variabeldata, eller personifierat tryck, innebär att man gör varje ark eller delar av en upplaga unik och anpassad efter mottagaren. Datat hämtas från en Excelfil. Ett enkelt sätt att göra detta kan vara att adressera trycksaken.
Både text och bild kan variera med variabeldata.
Med variabeldata kan du anpassa och skräddarsy bla utskick av inbjudan eller speciella erbjudande.

Att tänka på när du skapar en fil:
- Varje kolumn måste ha en rubrik i den översta raden i kolumnen
- Skapa en excelfil till varje jobb. Undvik att använda flikar skapa istället en fil till varje jobb.
- Rensa bort blanka rader och kolumner som inte ska vara med på trycksaken
- Tänk på att inte ha mer information i varje cell än vad som ryms på avsedd plats i trycksaken.
- Versaler i filen kommer tryckas som versaler.
- Alla mellanslag och inte kommer synas i trycket.(se exempel)
- Använd helst konsekventa rubriker i alla dokument.