Tjänster
Variabeltryck  
Originalframställning  
Adressering  
Kuvertering
Efterbehandling  
Lagerhållning  
Paketering & Logistik  
Scanning  
CD & DVD Bränning  
Kuvertering Skriv ut
Kuvertera och adressera själv är ofta ett tidsödande och kostsamt arbete.
Med vår utrustning tar vi hand om det här snabbt och enkelt med ett snyggt resultat till en låg kostnad. Vi kan också skapa trycksaker med variabla data. Allt från text och bild kan varieras med ett och samma dokument som utgångspunkt.

Adressen trycks på kuvert eller direkt på trycksaken.
Vid maskinkuvertering så behövs fukthäftande. Med vår kuverttrycks maskin så trycker vi även upp kuvert om du inte har egna.
Har ni löpande utskick så kan vi lagerhålla kuvert och trycka upp fler när lagersaldot blir lågt.

Vi erbjuder även plastkuvertering som är mycket effektivt att skicka ut medlemstidningar i. Inga kuvert och mottagaren ser direkt vad det är som kommer.

Att tänka på när du skapar adressfilen.
- Varje kolumn måste ha en rubrik i den översta raden i kolumnen
- Skapa en excelfil till varje jobb. Undvik att använda flikar skapa istället en fil till varje jobb.
- Rensa bort blanka rader och kolumner som inte ska vara med på trycksaken
- Tänk på att inte ha mer information i varje cell än vad som ryms på avsedd plats i trycksaken.
- Versaler i filen kommer tryckas som versaler.
- Alla mellanslag och inte kommer synas i trycket.(se exempel)
- Använd helst konsekventa rubriker i alla dokument.