ICC-Profiler
Vi använder standard icc profiler .
RGB: AdobeRGB
CMYK: EuropeISOCoatedFOGRA39.icc.
De aktuella profilerna installeras som standard i Adobe programvaror.

Men du har de även här.
© Täbykopia AB (Täby /Arninge)