Integritetspolicy
Integritetspolicy Täbykopia

Som tryckeri på en konkurrensutsatt marknad är förmågan att leverera service och skapa förtroende väldigt högt prioriterat för oss på Täbykopia. Vi är stolta över vad vi har presterat sedan 1990. Därför är det viktigt för oss att vi hanterar din integritet på ett ansvarsfullt sätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar de personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga samt hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning.
Denna policy kan komma att uppdateras. Gällande version finns alltid publicerad på Täbykopias hemsida.
© Täbykopia AB (Täby /Arninge)