Miljö
Täbykopia har fokus på miljön. Vi är därför ett Svanenmärkt tryckeri och har ett helhetsperspektiv på miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. Med fokus på miljöarbetet sänker vi mängden avfall och jobbar för mindre makulatur.
© Täbykopia AB (Täby /Arninge)