Efterbehandling
För att ge trycksaken ett förstklassigt utseende har vi lagt stor tyngd på att ha stor tyngd på att ha egen efterbehandling i huset.
Med en wirobindning eller ett helomslag förhöjs trycksakens värde väsentligt, likväl som en laminerad trycksak ger ett påkostat intryck, känsla och blir mer tålig för yttre påverkan.
© Täbykopia AB (Täby /Arninge)