Falsning
Här kan du se en beskrivning av de vanligaste vikningarna.
Planoformat är det ovikta arket.
Slutformat är det format som den färdiga produkten som du kan hålla i handen.
© Täbykopia AB (Täby /Arninge)